Ovu aktivnost obavljamo po sistemu „ključ u ruke”. Posle završenih radova ili adaptacije, svaki objekat se predaje na korišćenje besprekorno čist i spreman za useljenje.

Capital

 Cenu čišćenja određujemo  po radnom satu naših izvršioca ili po m2 površine objekta. Ukoliko se radi o većoj površini, konačna cena se formira nakon što naš stručni tim izvrši uvid u Vaš objekat.